Gigantische hoeveelheden data in combinatie met een enorm lange onderzoeksperiode. Het is geen wonder dat LifeLines zeer krachtige, betrouwbare technologie vereist. “Big data komen bij LifeLines samen met high performance computing.”

“De crux van LifeLines zit hem eigenlijk niet eens zozeer in de technologische producten, de hardware die wij aanbieden, maar veel meer in de samenwerking tussen verschillende partijen.” Aan het woord is Patrick Wolfs, Senior Solution Executive van Dell. Het is interessant dat hij vooral wijst op samenwerking, in plaats van het aanprijzen van producten.

Echte innovatie

“Dat komt omdat in mijn ogen echte innovatie alleen kan voortkomen uit interprofessionele samenwerking,” vervolgt Wolfs. “Er zijn ook klanten die zeggen: ik wil deze producten hebben, lever ze me maar tegen een goede prijs. Wat wij dan niet kunnen, is toegevoegde waarde bieden met onze kennis en expertise. Bij LifeLines werken onder meer de RUG (Rijksuniversiteit Groningen), het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) en Dell echt met elkaar samen, we bedenken voor elk probleem oplossingen op maat. Dat is wezenlijk anders dan alleen maar technologie leveren.”

Megacomputer

Bij LifeLines worden van ruim 167.000 mensen data onderzocht, die vervolgens gedurende ongeveer 30 jaar moeten worden opgeslagen. Je hoeft geen enorm rekenwonder te zijn om in te zien dat hiervoor gigantische computerkracht nodig is. Wolfs: “Big data komen bij LifeLines samen met high performance computing [zie kader High Performance computing]. Het gaat om enorme hoeveelheden complexe data, zoals DNA-getallenreeksen. Hier moeten vervolgens berekeningen op worden losgelaten. En daar is rekenkracht voor nodig. High performance computing levert die rekenkracht. Heel concreet worden servers aan elkaar gekoppeld, zodat je in feite een megacomputer krijgt die veel sneller resultaten geeft en zo innovatie kan bevorderen.”

High performance computing

Het is nog altijd een nichemarkt, maar wel een zeer snel groeiende. Wolfs: “In tegenstelling tot kantoorautomatisering heeft high performance computing nog maar een klein percentage van de IT-markt in handen, maar dat percentage stijgt snel.” Volgens Wolfs omdat innovatie eruit ontstaat. “Om een voorbeeld te geven. Je gaat ’s ochtends naar het ziekenhuis voor bloedafname. Dit bloed wordt vervolgens door een krachtig rekencluster geanalyseerd. Computers berekenen razendsnel welke afwijking je hebt, welk medicijn daar bij uitstek voor geschikt is, of welke operatie kan helpen. In theorie zou je dan diezelfde dag nog kunnen worden geopereerd, dankzij deze technologische vooruitgang. Dat is van groot maatschappelijk belang.”

“Het team heeft al ervaring opgedaan met soortgelijke projecten bij onder meer de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Pisa”
Expertise

Dell beschikt over de benodigde expertise op het gebied van high performance computing, en heeft die in het LifeLines-project ingezet. “Dat is een voorbeeld van de waarde die we in een samenwerkingsverband kunnen toevoegen,” volgens Wolfs. “Zo hebben we een HPC-team van Dell dat dit project begeleidt. Het team heeft al ervaring opgedaan met soortgelijke projecten in – ik noem maar even wat – de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Pisa. En weet dus precies welke valkuilen en andere hindernissen daar zijn overwonnen. Daar heeft LifeLines dan alleen maar baat bij.”

Flexibiliteit

Over de technologie achter dit mega project zegt Wolfs: “Het project is draait volledig op Dell Poweredge servers voor de rekenkracht, Dell storage voor de opslag en Dell netwerken voor de snelheid. Alle technologie is daarbij voorzien van de modernste en snelste Intel® processoren. Dit hele cluster – servers, storage, networking – moet goed uitgebalanceerd en bovendien flexibel inzetbaar zijn, zodat het voor verschillende doeleinden ingezet kan worden. Denk aan andere wetenschappelijke onderzoeken. Want ook die flexibiliteit kan innovatie versnellen.”

Petabytes

Gevraagd naar liefst indrukwekkende getallen die de grootsheid van de technologie achter LifeLines kunnen illustreren, antwoordt Wolfs: “Omdat LifeLines onder grotere clusters van de UMCG en RUG valt, kan ik geen exacte feiten en cijfers voor dit project geven. Maar om toch een beeld te geven: de grotere clusters van de RUG bestaan uit 50 tot soms wel 200 servers. Ga maar na hoe groot de computerkracht dan wordt. Wat opslag betreft moet je denken aan tot wel 5 Petabyte (1 petabyte is ongeveer 1000 terabyte). En het netwerk is razendsnel: van 50 GB tot wel 100 GB per seconde.” Deze technologie ondersteunt ook LifeLines, en dient zo als krachtige accelerator van innovatie.

Andere innovatieve toepassingsmogelijkheden

De technologieën worden veel toegepast bij wetenschappelijk onderzoek en in health care, maar Wolfs benadrukt dat de mogelijkheden eindeloos zijn. “High performance computing wordt ook steeds meer in de Nederlandse landbouwindustrie. Door middel van genetische analyse kunnen gewassen sterker gemaakt door planten te selecteren die gewenste eigenschappen hebben. Wanneer steeds met de beste exemplaren wordt doorgekweekt en gekruist, wordt uiteindelijk een steeds betere, ‘veredelde’ plant gekweekt. Resistentie veredeling wordt tegenwoordig ook veel toegepast om planten ongevoeliger te maken voor ziekten. Deze resultaten en kennis worden weer gebruikt in onze innovatieve landbouw sector en verwerkt voor de export. Daardoor verstevigt de marktpositie van Nederland.”

Beeld: LifeLines

MEER WETEN?

Ga naar Dell High Performance Computing