Een wearable die zelf een ambulance waarschuwt als het mis dreigt te gaan. Nog voordat je daar zelf erg in hebt. Het is een van de vele nieuwe diensten die Salux Healthcare in de nabije toekomst wil leveren. Allemaal mogelijk gemaakt door big data. “Wij zijn klaar voor de big data-revolutie in de zorg.”

Al vijftig jaar verzamelt Salux, van oorsprong een huisartsenlaboratorium in Leiden, medische gegevens van patiënten. “Onze specialiteit was jarenlang bloedonderzoek, maar daar zijn de afgelopen jaren steeds meer zaken bijgekomen”, vertelt Pieter Wamsteker, manager Informatiemanagement en IT Operations bij Salux. “Van medische microbiologie en pathologie tot sportmedische begeleiding.”

“De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in een hoog tempo op”
Hoog tempo

Binnenkort hoopt het bedrijf het portfolio flink uit te breiden. “De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op”, zegt Wamsteker. “Er komt steeds meer en betere apparatuur beschikbaar om sneller tot de juiste diagnose te komen. Door daar goed op in te spelen, kunnen we nieuwe diensten ontwikkelen.”

“Dat moet ook wel, want het speelveld verandert. De afname en analyse gebeuren steeds vaker op locatie. Zo leveren we Point of Care Terminals aan huisartsenpraktijken. Dit is een mobiel geautomatiseerd laboratorium, waarin bloedstalen kunnen worden geanalyseerd. De data gaan naar ons laboratorium, waar het door een klinisch chemicus wordt bekeken. Die koppelt rechtstreeks terug naar de huisarts. De kosten en doorlooptijd van bloedonderzoeken hebben we op die manier flink teruggebracht.”

Realtime volgen

Maar het kan nog sneller. “Met wearables, zoals Holter-apparatuur, die met sensoren op het lichaam het hartritme van een patiënt kan monitoren. Voorheen werden die data verzameld en op een later moment geanalyseerd. Tegenwoordig kunnen we dit in realtime volgen, waardoor je veel sneller een diagnose kunt stellen. Zo kun je complicaties voorkomen. We hebben ook software om die metingen te analyseren en een event manager, die alarm kan slaan als er abnormale waarden te zien zijn. Dan wordt automatisch een ambulance of een verpleeghuisarts gealarmeerd. Vergelijk het met een rookmelder die boven een bepaalde waarde een alarmsignaal laat horen.”

Internet of Things

Hoe de technologie van de toekomst er precies zal uitzien, dat kan ook Wamsteker niet voorspellen. “Wel zeker is dat self-care hulpmiddelen steeds belangrijker gaan worden. en dat die ontwikkeling naadloos aansluit op the internet of things. Apparaten worden slimmer, verzamelen steeds meer en betere gegevens en die zijn realtime te volgen.”

“Apparaten worden slimmer, verzamelen steeds meer en betere gegevens”

“Kortom: er komt een schat aan informatie vrij. Allemaal relevante medische gegevens van patiënten, die aan elkaar kan worden gekoppeld en geanalyseerd. Al die informatie komt samen bij ons.”

Big data-revolutie in de zorg

Dat biedt ook mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening voor medisch specialisten. “Er komt een big data-revolutie aan in de zorg. En wij kunnen daarin een rol spelen. Als patiënten daar nadrukkelijke toestemming voor geven, kunnen we een arts inzicht geven in al die verschillende onderzoeken, zodat patronen zichtbaar worden. Zo kom je tot nieuwe inzichten, betere diagnoses en betere behandelmethodes.”

“Een digitaal dossier heeft dus enorme voordelen, maar tegelijkertijd is er discussie over wie toegang mag hebben tot die gegevens. Daarom is het belangrijk hier goede afspraken over te maken en dit soort diensten uit te besteden aan een onafhankelijke partij, zoals wij.”

“De accuduur van een wearable kan wel oplopen tot een jaar”
LoRa WAN-netwerk

“Onze kracht zit in de breedte van onze diensten, waardoor we nu al alle relevante data van patiënten verzamelen. Bovendien zijn we bereid te investeren in nieuwe technologie. Zo zijn we nu al bezig met LoRa WAN, een nieuw soort netwerk waardoor draadloze apparaten met heel weinig energie kunnen communiceren. De accuduur van een wearable kan daardoor wel oplopen tot een jaar, waardoor wearables in de nabije toekomst beter betaalbaar worden.”

“Om te zien of het werkt, hebben we op ons eigen parkeerterrein een testopstelling gemaakt. Nu weten we dat we straks ook accesspoints kunnen creëren in bijvoorbeeld verzorgingshuizen.”

“De grote vraag was alleen: hoe richten we onze IT-infrastructuur in om al die data op een goede manier op te slaan en te verwerken? We hadden een oerwoud aan servers, vaak met een eigen besturingssysteem. Dat was niet goed genoeg om met big data te kunnen gaan werken. Het moest dus anders. Maar hoe?”

‘Datacenter in a box’

Het antwoord kwam van Dell, of beter gezegd, van Dell’s Premier Partner IT creation. “Uiteindelijk kwamen we uit bij een ‘datacenter in a box’ op twee verschillende locaties, die continu met elkaar synchroniseren. Een lokale cloudoplossing dus. Als op een van die locaties een noodsituatie ontstaat, zoals een brand, dan kunnen we altijd terugvallen op het andere datacenter. Alle gegevens blijven intact.”

Betere voorspellingen

Wamsteker: “Op dit moment werken we samen met 300 huisartsen en een aantal zorginstellingen. Aan hen zullen we deze nieuwe diensten eerst aanbieden. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat veel meer medische professionals aansluiten.”
“Zo krijgen we straks steeds meer geanonimiseerde gegevens in onze database en kunnen we wellicht ook nieuwe trends waarnemen en betere voorspellingen maken over wat een combinatie van bepaalde waarden op lange en korte termijn betekent voor een patiënt.”

“Op dit moment werken we samen met 300 huisartsen en een aantal zorginstellingen”
MEER WETEN?

Ga naar Salux